Книгата и нейното бъдеще

За всеки грамотен човек става ясно, че всичкият натрупан, богат опит през годините, събираните знания на човечеството и битиета са съхранявани в книгите. Така книгата се превръща в най-ценното за човешката култура и история. Книгата е елемент от съвременният човешки живот, без който не може, независимо дали е от хартия или на друг носител.

И колкото и да напредват и да се развиват технологии и цивилизования свят, електронната книга заема все по-гарантирани позиции сред читателите. Тя се превъплъщава в начин, по който бива изготвян, оформян и защитаван авторският интерес и право. Книгата не е по-различна от която и да било обикновена хартиена книга. Тя има корица, издател, редактор и ISBN, за правата на автора.

Електронната книга може да е сборник от произведения под форма PDF файл, но наред с това тя е и нещо далеч по-различно. У съдържанието й има и нова материална форма, която реализира технологична среда. Нейната функция е да осигури реализиране на текст в електронен формат. Откъм технологична среда се взема в предвид мобилно електронно устройство, наречено четец, компютър, CD (DVD) устройство или сайт в Интернет.
Има още

Електронна книга и електронен четец, повика на XXI в.

Съществуват множество мнения по въпроса с литературата, а книгите се оказват само малка частица, в която поколения се разминават.

Радващ е факта, че дори днес при така напредналото съвремие и модернизъм, хората продължават да четат книги в хартиен вариант, обратно на очакванията и възможностите, които предлага електронната книга.

И ако книгите вече са смятани за скъпо удоволствие, то съвременни технологии предлагат иновативни решение дори в този момент.
Има още