Книгата и нейното бъдеще

За всеки грамотен човек става ясно, че всичкият натрупан, богат опит през годините, събираните знания на човечеството и битиета са съхранявани в книгите. Така книгата се превръща в най-ценното за човешката култура и история. Книгата е елемент от съвременният човешки живот, без който не може, независимо дали е от хартия или на друг носител.

И колкото и да напредват и да се развиват технологии и цивилизования свят, електронната книга заема все по-гарантирани позиции сред читателите. Тя се превъплъщава в начин, по който бива изготвян, оформян и защитаван авторският интерес и право. Книгата не е по-различна от която и да било обикновена хартиена книга. Тя има корица, издател, редактор и ISBN, за правата на автора.

Електронната книга може да е сборник от произведения под форма PDF файл, но наред с това тя е и нещо далеч по-различно. У съдържанието й има и нова материална форма, която реализира технологична среда. Нейната функция е да осигури реализиране на текст в електронен формат. Откъм технологична среда се взема в предвид мобилно електронно устройство, наречено четец, компютър, CD (DVD) устройство или сайт в Интернет.

Тук някой би си задал въпроса: „Защо електронната книга се опитва да измести хартиеният носител на книга?“, а едничкият отговор се крие в напредване на технологиите. И ако за издаване на книга в миналото, някакво издание от типа на списание е било нужно много време, енергия и ресурси, то днес нещата са далече по-лесни.

Съществува цяла индустрия от автори, поети, писатели, дизайнери, издатели, редактори, които са необходими, за да вземат решение дали да бъде издадена една книга. Днес електронна книга може да се публикувана от всеки, които има компютърна и литературна грамотност.

Не липсват и подражатели на електронната книга, които вярват, че тя ще направи истинска революция в предаването на личен опит и познания от всеки грамотен човек. Тук не е за пренебрегване и факта, че една книга в цифров вид, ще е много по-полезна и пълна с информация от печатното издание. Електронното издание, дава възможност за достъп до оригинални източници, както и видео материали, а това я прави значително по-богата. Електронната книга дава уникалната възможност на всеки читател да се потопи изцяло в нея, благодарение на връзки, видео и други.

Тук се появяват въпроси: „Какво ще стане с отпечатани на хартиен носител книгите. Какво е бъдеще на книгата и съществува ли такова?“.

Истината е, че печатната книга не е остаряла и това може би никога няма да стане. Тя си има своите предимства, а сред тях е възможността всеки почитател на литературата да се докосне до нещо написано преди няколко века с мастило и перо.

Хартиената книгата е конвертируем документ за вечни времена. Тя предоставя по-лесната и удобна форма за четене, струва значително по-малко и се съхранява удобно. И не на последно място е предимството на хартиената книга, което дава възможността тя да бъде прочитана многократно и от всеки. Последното не винаги е възможно, заради налагащата нужда от електронен четец. Казано по друг начин електронната книга, за да е прочетена от 100 души, трябва наличие на 100 ел. четци + компютър и електричество. За разлика от нея хартиената книга дори в един екземпляр, може да бъде прочетена от 100 човека само, чрез предаване от ръка на ръка.

Като заключение нека вмъкнем и представата как би изглеждала електронната книга след 20-30 години, имайки в предвид бързо развиващите се технологии. За разлика от нея, хартиената книга ще се запази вечно и ще се предава през поколенията, дори страниците и да пожълтеят, а кориците да се протрият.